Tuleohutusülevaatuse eesmärgiks on territooriumi, ehitise ja selles asuva tuleohutuspaigaldise, sh tuleohutusalase dokumentatsiooni ning ehitises toimuva tegevuse tuleohutusnõuetele vastavuse kontrollimine.  

Tuleohutusülevaatuse tulemuste kohta koostatakse akt, mis sisestatakse akti koostaja poolt päästeinfosüsteemi hiljemalt 30 päeva jooksul tuleohutusülevaatuse tegemise kuupäevast.   

Tuleohutusalaste puuduste ilmnemisel jätkab objektiga koostööd sama isik, kes teostas objekti tuleohutusülevaatust ning annab asjalikku nõu puuduste likvideerimiseks.  

Kohustusliku esmakordse tuleohutusülevaatuse tellimise tähtaeg:  

  • büroohoone üle 750 m2 – hiljemalt 1.01.2023
  • tööstus- ja laohoone üle 1000 m2 – hiljemalt 1.01.2024
  • garaaž üle 1000 m2 – hiljemalt 1.01.2025 

Meie ettevõte pakub tuleohutusülevaatuse teenust ka neile, kes ei pea seda kohustuslikus korras tellima, vaid soovivad vabatahtlikult saada sõltumatut tuleohutusalast hinnangu oma objekti tuleohutusalasele seisukorrale (haridusasutused, kauplused, majutusasutused, haiglad jm). 

Lisaks ülaltoodule väljastame hinnanguid Päästeametile ehitise vabastamisest tuleohutusülevaatusest – kui ettevõtte arvab, et ta ei peaks tuleohutusülevaatuse teenust sisse tellima, kuigi hoone parameetrite kohaselt on see kohustuslik. 

*Sellisteks olukordadeks võivad olla näiteks laohooned, mis on küll suure pindalaga, aga ehitatud üleni kivist või muust mittepõlevast materjalist ning milles pole elektrit ega kütet, kus ei viibi alaliselt inimesi ja kus ladustatakse näiteks mittepõlevat materjali (kive, betooni, raudlatte vms).  

Soovid pakkumist?