Kõik tuleohutusest

Meilt saad Sa vastuse igale tuleohutust puudutavale küsimusele.
SINU OHUTUS ON MEIE PRIORITEET!

Kompetents

Pakume kvaliteetset teenust, mis säästab Sinu aega, raha ning potentsiaalselt vara ja elusid.

Kõik-ühes

Pakume tuleohutusalaseid terviklahendusi. Usaldades oma ettevõtte tuleohutuse tagamise meile, saad ise keskenduda oma põhitegevusele.

Kliendikesksus

Ükskõik kui suur või väike on Sinu probleem, leiame sellele just Sinu vajadustele vastava lahenduse.

Tuleohutusaudit

Ehitise tuleohutusauditi eesmärgiks on anda hinnang ehitise tuleohutusele. Koostame sinu ehitisele tuleohutuse auditi ja puuduste ilmnedes anname asjalikku nõu nende likvideerimiseks.

Tuleohutusülevaatus

Tuleohutusülevaatuse eesmärgiks on territooriumi, ehitise ja selles asuva tuleohutuspaigaldise, sh tuleohutusalase dokumentatsiooni ning ehitises toimuva tegevuse tuleohutusnõuetele vastavuse kontrollimine.  

Tuleohutusalase dokumentatsiooni koostamine

Pakume järgnevate dokumentide koostamist:

  • Enesekontrolli tuleohutusaruanne
  • Tulekahju korral tegutsemise plaan
  • Evakuatsiooniplaan
  • Põleva materjali ladustamise plaan
  • Suurte kinnistute asendiplaan
  • Operatiivkaart 

Vajad abi?