Tuleohutusaudit

Ehitise tuleohutusauditi eesmärgiks on anda hinnang ehitise tuleohutusele. Ehitis peab olema projekteeritud ja ehitatud nii, et tulekahju puhkemisel: 

  • säilib ehitise kandevõime ettenähtud aja jooksul; 
  • on tule ja suitsu teke ning levik ehitises piiratud; 
  • on tule levimine naaberehitistele piiratud; 
  • on tagatud ohutu evakuatsioon ning 
  • on arvestatud päästemeeskonna ohutuse ja tegutsemisvõimalustega. 

Ehitise tuleohutuse auditit läheb vaja ehitisele kasutusloa saamiseks, kui: 

  • puudub Päästeameti poolt kooskõlastatud ehitusprojekt; 
  • ehitis on ehitatud kooskõlastatud projektist oluliselt erinevalt; 
  • muutub hoonekasutusviis;
  • puudub ehitamise ja ehitusmaterjalide ohutust tõendav dokumentatsioon. 

Koostame sinu ehitisele tuleohutuse auditi ja puuduste ilmnedes anname asjalikku nõu nende likvideerimiseks. 

Tuleohutusaudit algab ehitise tuleohutusalase dokumentatsiooniga tutvumisest, seejärel teostatakse objekti ülevaatus (kestus ca 1-3 tundi), sh tuleohutuspaigaldiste seisukorra kontrollimine ja varjatud konstruktsioonide uuringud ning lõpptulemusena valmib tuleohutusaudit. Tuleohutusalaste puuduste ilmnedes anname asjalikku nõu nende likvideerimiseks. Lisaks saame soovi korral Teile pakkuda ka abi tuvastatud puuduste kõrvaldamisel. 

Tuleohutusauditi võib teostada üksnes tuleohutusekspert tase 6 pädevusega isik.

Teostame tuleohutusauditi nii üksikelamule kui ka abihoonetele, kortermajadele, aga ka tööstus-, büroo- ja kogunemishoonetele.

Kui oled taotlemas oma ehitisele kasutusluba ja vajad selleks ehitiseauditit, teostusmõõdistust või abi ehitisregistri toimingutega siis saad abi vanamaja.ee lehelt.

Soovid pakkumist?