Tuleohutuskoolitus + õppused

Tuleohutuse koolitus veebis + test 

Ettevõtte või asutuse juht on kohustatud korraldama oma töötajale või teenistujale enne tööle asumist või töö vahetamist töökohale ja ametile vastava tuleohutuse koolituse. Samuti peavad üks kord aastas tuleohutuse koolituse läbima tuleohutusaruande esitamise kohustusega ja tuleohutusülevaatuse tegemise kohustusega asutuseed või ettevõtted.  

Meie tuleohutuskoolitus sobib nii äsja tööle võetud kui juba kogenud töötajaskonnale. Oleme oma koolituse lihtsalt kokku pannud, et uus töötaja saaks tuleohutuse valdkonnas teadlikuks ning kogenud töötaja ei tunneks igavust juba õpitu meelde tuletamisel.  

Koolitus seisneb objekti vajaduste kaardistamisest ning põhiteemade käsitlusest. 

Käsitletavad teemad:  

 • Tuleohutusalane teadlikkus
  • tulekahju olemus ja selle areng;  
  • tulekahjuga kaasnevad ohud ning võimalikud tagajärjed inimesele, varale ja keskkonnale; 
  • tulekahju tekkimise võimalikud põhjused;
  • tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid. 
 • Evakuatsioon
  • ohutu evakuatsiooni põhimõtted; 
  • evakuatsioonitee läbimine ja selle märgistuse jälgimine; 
  • inimeste evakueerimine. 
 • Tulekahju korral käitumine ja tegutsemine
  • inimeste päästmine ohustatud alast; 
  • inimeste teavitamine tulekahjust; 
  • tulekahjusignalisatsiooni kasutamise põhimõtted; 
  • tulekahju teate edastamine Häirekeskusesse ja selle sisu;
  • esmaste tulekustutusvahendite ja tuleohutuspaigaldiste kasutamise põhimõtted. 

Evakuatsiooniõppus 

Tutvume hoone tulekahju korral tegusemise plaaniga ning sellest tulenevalt tuletame evakuatsiooni eest vastutavatele isikutele meelde nende tegevusülesanded (tulekahjust teavitamise juhi roll, evakuatsioonijuhi roll, päästemeekonna vastuvõtva juhi roll).  

Kavandame hoone spetsiifikat arvestades ning tulenevalt teie vajadustele evakuatsioonisündmuse, mille kogu meeskonnaga õppe formaadis läbi mängime.  

Õppuse kohta koostame kirjaliku kokkuvõtte ning anname tagasiside.  

Praktiline tulekustuti harjutamine 

Edastataks baasteadmised erinevate tulekusutite olemasolust ning nende kasutusaladest. Viiaks läbi enim kasutuses oleva pulbertulekustuti kasutamise praktiline koolitus, mis annab igale töötajatele võimaluse proovida tulekustutiga tuld kustuda. See aitab kaasa teooria meelde talletamist, aga ka omandada julgust tulekustutit kasutamiseks. 

Soovid pakkumist?